ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੂਆਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ

New registration closed